Campus Location

Siyanie Street 1,
Pancharevo, Sofia 1137, Bulgaria
Phone: +359 2 9238810,11
Fax: +359 2 923 8859

Mailing Address:

Siyanie Street 1, Pancharevo, Sofia 1137, Bulgaria

Admissions: Maria Mihailova

+359 2 923 8822

Registrar: Dola Kay

+359 2 923 8813

Director's Secretary:

+359 2 923 8812


Reception:

+359 2 923 8810, 11

Bus Coordinator: Zhivko Vichkov

+359 2 923 8819
mobile: +359 88 990 1916

Security: Tsvetan Bashev

+359 2 923 8829
mobile: +359 88 514 6863

Стипендии 2019

*The text below is only in Bulgarian, as currently we offer a scholarship to Bulgarian nationals only.

За 13-та поредна година Англо-американско училище предоставя стипендии за български ученици.

Изисквания

✔️ Учениците да са в 7-ми или 8-ми клас към момента на кандидатстване;
✔️ Кандидатите трябва да демонстрират ниво на английски език, което ще им позволи успешно да се обучават в англо-говоряща среда;
✔️ Кандидатите трябва да притежават българско гражданство;
✔️ Кандидатите следва да приемат, че получаването на стипендия е привилегия, която върви със съответните отговорности

Стипендиантската програма на Англо-американско училище (ААУ) цели да предостави възможност на талантливи български ученици, които към момента не се обучават в училището. Успешните кандидати трябва да отговарят на ВСИЧКИ долупосочени критерии: отлични познания по английски език, много добро академично представяне, личностни качества, които им позволяват да работят в екип, готовност да вложат значителни усилия в учебния процес и доказана нужда от финансова подкрепа на семейството.

Важни дати

 

 

17 January 2019 г.

Информационна среща в ААУ (часът ще бъде уточнен допълнително)

Моля регистирайте се тук

6 март 2019 г.

Краен срок за подаване на документи

11 май 2019 г.

Тестове

20 § 21 май 2019 г.

Интервюта

8 юни 2018 г.

Връчване на стипендията

 

Съвети за подготовка за изпита по английски език


За да се регистрирате за нашите информационни срещи, моля натиснете тук (ВНИМАНИЕ: Информацията, която предоставяме по време на всички срещи е една и съща. Въпреки това ако желаете можете да се регистрирате за повече от една среща):

Регистрирай се

За кандидатстване, моля натиснете тук:

Кандидатствай

Необходими документи

  • Мотивационно писмо от родителите на кандидата, което да изразява интереса им към стипендиантската програма (на английски език).
  • Официални документи за финансово състояние: служебна бележка от работодател/ите на всеки един от родителите с посочен годишния брутен и нетен доход ИЛИ данъчна декларация за родителите, които имат собствен бизнес за 2017 година (на български език)
  • Копие от дипломата или официална справка за годишни оценки по всички учебни дисциплини за последните две години, включително настоящата 2017-2018. (на български език)
  • Три конфиденциални препоръки по наш образец, попълнени се от съответния преподавател на английски език
  • Две допълнителни конфиденциални препоръки от преподаватели в свободен текст (на български език)
  • Есе на английски език написано от кандидата на посочена от комисията тема
  • Копие от паспорта/личната карта или акт за раждане на ученика. Копие от паспортите/личните карти на двамата родители.

Често задавани въпроси

Какво покрива размерът на стипендията?

Пълната стипендия за един ученик включва годишната такса за пълния курс на обучение на стипендианта (4 или 5 години), пълен комплект учебници, учебни помагала и други учебни материали, и до три пътувания годишно на състезания в чужбина с образователна цел . Стипендията покрива и до 75 % от таксата за училищен автобус, в случай, че ученика използва тази услуга.

Стипендията НЕ ПОКРИВА ежедневните разходи за храна на ученика, дневни разходи по време на пътуванията, както и някои училищни екскурзии.

Необходимо ли е да се заплащат допълнителни такси?

Родителите на стипендиантите са задължени да заплащат ежегодно сумата от 2 000 лева, която ще бъде използвана за извънкласните форми на обучение, включително и за част от международни спортни и академични пътувания. В случай, че ученикът желае да ползва училищния автобус, родителите трябва да заплатят 25 % от годишната такса за училищен транспорт.

Каква диплома получават завършилите ААУ?

Англо-американското училище НЕ следва стандартите на Министерството на образованието и науката и българската национална учебна програма. Моля, обърнете внимание на факта, че поради различието в учебните програми, прехвърлянето обратно в българско училище би било трудно. Завършилите ААУ получават диплома от международно лицензирано училище. Официалната акредитация на ААУ е предоставена от CIS и NEASC. Издържалите успешно IB изпита придобиват международно призната IB (International Baccalaureate) диплома, която им позволява да продължат образованието си в университети и колежи в цял свят. Обучението в ААУ е подходящо предимно за ученици, които възнамеряват да продължат образованието си в чужбина.

Мога ли да кандидатствам за стипендията, ако не съм от София?

За стипендии за Англо-американското училище могат да кандидатстват учениците, завършващи 7-ми и 8-ми в училищата в цялата страна.

Тъй като ААУ не осигурява общежития, стипендиантът следва да предостави уверение, че живее в София с родителите си или с отговорен пълнолетен настойник, одобрен от училищната администрация.

Мога ли да изгубя правото си да получавам стипендия?

За да продължи да получава стипендията си и през следващата учебна година, от максимална оценка А, ученикът трябва да има най-малко годишна оценка “B+”. В случай, че ученикът не покрива поставените академични изисквания, му се дава известен период да коригира оценките си и му се осигурява допълнителна подкрепа.

За допълнителна информация

Мария Михайлова
Офис Прием
Тел: +359 9238810, -11, -22
E-mail at admissions@aas-sofia.org

ANGLO-AMERICAN SCHOOL OF SOFIA
Campus Location & Mailing Address Siyanie Street 1, Pancharevo Sofia 1137, Bulgaria
Phone: +359 2 9238810,11
Fax: +359 2 9238859
powered by finalsite