The International Choice

Menu Trigger

Breadcrumb

Scholarships

Успешните кандидати трябва да отговарят на ВСИЧКИ долупосочени критерии:

  • отлични познания по английски език
  • много добро академично представяне
  • личностни качества, които им позволяват да работят в екип
  • готовност да вложат значителни усилия в учебния процес
  • българско гражданство
  • доказана нужда от финансова подкрепа на семейството

Вижте какво казват нашите стипендианти

Подготвка за изпитите